ปรับหรือเปลี่ยนพิธีกรรมเป็นฟังธรรมปฏิบัติธรรม

ภาพนี้มีนัยยะสำคัญ การจัดพิธีอะไรก็ตามจึงควรกลับไปฉุกคิดกันใหม่เปลี่ยนการจัดพิธีนั้นให้เป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแทน หรือไม่เปลี่ยนเลยก็ปรับให้พอเหมาะสม โดยให้เวลาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมากกว่าพิธีกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ อาจจะด้วยการจัดกิจกรรมซ่อนกิจกรรมเรียนรู้ (ไตรสิกขา) ในพิธีที่มีอยู่แล้วก็ได้

เหตุนี้ วัดบ้านขะยูงต้องกลับมาคิดกันใหม่ อย่าสร้างศรัทธากันอย่างเดียวต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นด้วย

พิธีจะได้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษด้วยคุณมีศีล เป็นต้น

เมื่อวัดบ้านขะยูงที่กำลังพัฒนาขึ้น คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ ว่าจะทำได้อย่างไร มีวิธีการอย่างไร และจะดำเนินการอย่างไร จะเปลี่ยนภาพเหล่านี้เป็นภาพภาวนาอย่างหลวงปู่สรวง

เพราะหลวงปู่สรวงคือศูนย์รวมศรัทธา เป็นแบบอย่างอันดีเราจึงควรประพฤติตาม

บันทึก
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
21 มีนาคม 2562

Comments

comments