ปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงจากคำสัมภาษณ์ ครูสาโรจน์ วงษ์ศรี เมื่อปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

 

ว่าด้วยแนวคิดคำสอนของหลวงปู่สรวง เท่าที่ได้รู้จักกับเหล่าสานุศิษย์ผู้ติดตามใกล้ชิดหลวงปู่สรวงมาส่วนมากจะได้ฟังเรื่องเล่าที่เป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ เป็นเรื่องอจินไตยทั้งนั้น น้อยมากที่จะมีผู้เล่าหรือจดจำเรื่องราวปริศนาธรรมที่หลวงปู่สรวงแสดงให้ดู จึงถือโอกาสสำหรับวันนี้รวบรวมสิ่งที่เคยได้สัมภาษณ์ครูสาโรจน์ วงษ์ศรี ที่ทั้งจดจำ ทั้งเขียน ไว้ น่าสนใจเพราะล้วนเป็นปริศนาธรรม รู้จักครูสาโรจน์มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ต่อเนื่องมามีโอกาสฟังเรื่องเล่าปริศนาธรรมจำนวนมาก แต่ก็ขอสรุปย่อส่วนที่เห็นว่าเป็นปริศนาธรรมสำคัญอันน่าสนใจที่มาจากคำสั่งของหลวงปู่สรวงและสิ่งที่หลวงปู่สรวงพาทำกิจกรรมอันเชื่อว่านี่คือปริศนาธรรม ดังต่อไปนี้

๑. ปริศนาธรรมที่จุดไฟ

หลวงปู่สรวงให้สานุศิษย์ ตัดไม้ขนาดใหญ่จำนวน 4 ท่อน สำหรับวางทับซ้อนกันเป็นสี่เหลี่ยม เพื่อกันดินไม่ให้ไหลออก จากนั้นให้เอาดินมาใส่ตรงกลางให้เป็นเนินสำหรับก่อกองไฟ ท่านให้หาท่อนฟืนไม้แห้ง คนละท่อนสองท่อน สำหรับจุดไฟ เมื่อจุดไฟความร้อนของไฟก็จะเผาไหม้ท่อนฟืนจนทำให้ท่อนฟืนสลายกลายเป็นเถ้าถ่าน

๒. ปริศนาธรรมว่าวหมุนรอบทิศ

หลวงปู่สรวงสั่งให้สานุศิษย์ช่วยกันทำว่าว เพื่อนำว่าวตั้งหลักท่อพลาสติกเมื่อลมพัดว่าวกระทบว่าวก็จะหมุนรอบตัวเมื่อลมพัดมาทางทิศใดก็ตามแล้วกระทบตัวว่าว แล้วว่าวไม่ต้านลมปล่อยให้ลมพัดกระทบ ว่าวก็จะหมุนรอบตนเอง ลมที่พัดกระทบผ่านมาก็ปล่อยให้พัดผ่านไป และว่าวทรงตัวได้ และว่าวทรงตัวได้โดยตลอดไม่หลุดออกจากหลัก

๓. ปริศนาธรรมมัดโอ่ง

หลวงปู่สรวงได้สั่งให้สานุศิษย์นำเชือกมัดคานไม้หย่อนลงมามัดปากโอ่งน้ำ ซึ่งตั้งอยู่บนตอไม้ รักษาโอ่งน้ำดื่มไม่ให้ตกแตกใครไปมาหาสู่ก็จะได้ดื่มน้ำ

๔. ปริศนาธรรมเนียงไมตรี

หลวงปู่สรวงเขียนปริศนาธรรมที่ข้างกระท่อม ว่า “เนียงไมตรี เร็กกันเจือสะเราว์ มูยรวยกันเจือ มูยรวยเจียล” แปลว่า นางไมตรีหาบข้าวข้างละ ๑๐๐ ถัง กล่าวคือ นางไมตรี ได้หาบตะกร้าซึ่งใส่ข้าวตะกร้าข้างหน้า ๑๐๐ กระสอบ ใส่ข้าวตะกร้าข้างหลัง ๑๐๐ กระสอบ โดยมีนางไมตรียืนหาบกลางไม้คาน

๕. ปริศนาธรรมขึ้นว่าว

หลวงปู่สรวงพาทำว่าวขนาดใหญ่ แล้วท่านสั่งให้เตรียม ต้นไม้ไผ่ขนาดใหญ่และสูงพอสมควรเพื่อทำเสา จำนวน ๑ ต้น ตัดไม้ไผ่ทำท่อ ๑ ปล่องมีรูทะลุกันสำหรับร้อยเชือก เอามัดไว้ตรงปลายลำไม้ไผ่ จากนั้นร้อยเชือกขยาดยาวเชือกมีไว้สำหรับมัดว่าว    แล้วจึงยกเสาต้นไม้ไผ่ขึ้นเพื่อตั้งเป็นหลักเสาสูง จากนั้นให้มัดว่าวแล้วช่วยกันดึงเชือกเพื่อให้ว่าว     ขึ้นสู่ยอดจรดพอดีกับท่อร้อยเชือก สุดท้ายก็มัดเชือกไว้กับลำต้นเสาไม้ไผ่ไม่ให้ว่าวตกลงพื้น

๖. ปริศนาธรรมบันได ๖ ขั้น

หลวงปู่สรวงได้สั่งให้สานุศิษย์จัดทำสื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรม คือ บันไดกำหนดให้ทำ ๖ ขั้น โดยให้นำแผ่นไม้กระดาน จำนวน ๑ แผ่นวางพาดบันได ขั้นที่ ๖ และให้นำไม้กระดานจำนวน ๒ แผ่น วางพาดเป็นพื้น แล้วให้เอาขวดต่างๆ มาวางไว้บนพื้นไม้กระดาน

๗. ปริศนาธรรมมัดสุ่มไก่

หลวงปู่สรวงสั่งให้สานุศิษย์ตั้งเสาหลัก ๒ เสา สำหรับนำ  ไม้สอดสุ่มไก่ พาดเสาหลักมัดเชือกกลางไม้สอดสุ่มไก่และเสาหลักมัดเชือกกลางไม้สอดสุ่มไก่ จากนั้น นำสุ่มไก่ซึ่งสานเป็นช่องตาข่าย แล้วหงายสุ่มไก่ขึ้นสอดไว้กับไม้สอดสุ่มไก่ใช้เชือกมัดไว้ไม่ให้หลุดออกจากไม้สอดสุ่มไก่ จากนั้นหลวงปู่สรวงท่านก็นำอาหารขนมหวานใส่ในสุ่มไก่ และท่านได้ พูดเชิญชวนให้สานุศิษย์เอาอาหารขนมหวานมาใส่ในสุ่มไก่ด้วย เสร็จแล้วก็แจกอาหารขนมหวาน ในสุ่มไก่นั้น

ปริศนาธรรมที่รวบรวม ๗ ประการข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ถูกรวบรวมหวังว่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายจะลองได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่หลวงปู่สรวงสั่งให้ทำ พาทำ ทำให้ดู ทำให้เห็น สิ่งเหล่านั้นพิจารณาเทียบเคียงเข้ากับหลักธรรมใด แล้วระลึกถึงธรรมนั้นเพื่อประยุกต์ใช้ปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเพื่อสันติสุขแก่ชีวิตตนเองได้

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

รวบรวมเรียบเรียง

Comments

comments