อินทร์ วันชาติ และโรงหล่อ ๙๘๗ ได้มาปวารณาจัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่สรวงถวายวัดบ้านขะยูง

มื่อวานนี้ โยมอินทร์ วันชาติ และโรงหล่อ ๙๘๗ ได้มาปวารณาจัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่สรวงถวายวัดบ้านขะยูง โดยจะออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แล้วนำถวายแก่วัดบ้านขะยูงเพื่อมอบแก่เจ้าภาพสร้างวิหาร ซึ่งจะจัดสร้างและพุทธาภิเษก ในเสาร์ ๕ กำหนดในปีหน้า (พ.ศ.๒๕๖๓) ย้ำ ในปีหน้า แต่จะมีพิธีเทนำฤกษ์ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และพุทธาภิเษกในวันที่ ๒๘ มีนาคม...

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com