อินทร์ วันชาติ และโรงหล่อ ๙๘๗ ได้มาปวารณาจัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่สรวงถวายวัดบ้านขะยูง

เมื่อวานนี้ โยมอินทร์ วันชาติ และโรงหล่อ ๙๘๗ ได้มาปวารณาจัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่สรวงถวายวัดบ้านขะยูง โดยจะออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แล้วนำถวายแก่วัดบ้านขะยูงเพื่อมอบแก่เจ้าภาพสร้างวิหาร ซึ่งจะจัดสร้างและพุทธาภิเษก ในเสาร์ ๕ กำหนดในปีหน้า (พ.ศ.๒๕๖๓) ย้ำ ในปีหน้า แต่จะมีพิธีเทนำฤกษ์ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และพุทธาภิเษกในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

#รายการจัดสร้างถวาย ได้แก่ รูปหล่อยืน ๕ นิ้ว เนื้อเรซิ่น ๑๐๐ องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เนื้อตะกั่วโบราณ ๙๙๙ องค์

#วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวิหารหลวงพ่อพุทธประทานพร

ทางวัดขออนุโมทนา วิหารหลังนี้คงไม่นานจะแล้วเสร็จและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม หากถ้ามีลูกศิษย์แบบนี้หลายคนที่คิดเพื่อช่วยวัดทำในสิ่งที่ทำได้ ทำด้วยความเสียสละ ไม่ต้องมากมาย แต่มาร่วมกันตามกำลังความสามารถของตนด้วยจิตศรัทธาเสียสละบริสุทธิ์เพื่อได้มาซึ่งสุข

ถือว่าเป็นศิษย์ผู้กตัญญูกตเวที พร้อมใจกันทำสิ่งดีงามถวายเป็นสังฆบูชาต่อหลวงปู่สรวง

และถือว่าศิษย์ได้ปฏิบัติตามคำสอน ดังที่หลวงปู่สรวงสอนว่า ออยเตียนสรูล ให้ทานแล้วมีความสุข

สะพานบุญทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้นำศรัทธามาร่วมกันสร้างวิหารให้แล้วเสร็จ

จึงขอเชิญชวนสะพานบุญทุกคนหากมีสติปัญญาปรารถนามาช่วยกันสร้างสามารถปวารณาแก่ทางวัดได้เลย 

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments