เหตุพลังกตัญญูกตเวทีสู่การสร้างห้องปฐมพยาบาล โดยพลังสานุศิษย์หลวงปู่สรวง

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลวงพ่อพระราชปริยัตยาทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดกลางขุขันธ์ (อัมรินทราวาส) เมตตาลูกศิษย์อย่างยิ่ง นำ ผอ. และคณะครูโรงเรียนขุขันธ์ราษฏร์บำรุง มาเยี่ยมลูกศิษย์ถึงที่วัดราษฎร์บูรณะ กทม.

หลวงพ่อคือต้นแบบผู้ทรงคุณแห่งพรหมวิหารธรรมต่อศิษย์ หลวงพ่อเป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง) ดูแลให้การศึกษาแก่นักเรียนกว่า 2 พันคน มีสามเณรบวชเรียนพระปริยัติธรรมจำนวนมากตลอดมา

ส่วนตัวอาตมาเป็นอดีตประธานกรรมการสามเณรเมื่อปี 2547 ตอนนั้นเรียนอยู่ ม.5 ส่วนท่านภูวนาถเพื่อร่วมห้องอีกรูปเป็นนักกิจกรรมเรียนเก่ง ปฏิภาณสูง มีวาทศิลป์ ก็เป็นอดีตประธานกรรมการสามเณรปี 2546 ปัจจุบันไปสานฝันตัวเองก่อตั้งสร้างศูนย์อบรมพระธรรมจาริกบนดอย (เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์) ตั้งแต่จบ ม. 6 ช่วยเหลือดูแลสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้ยากไร้จำนวนมาก ที่สุดแล้วก็เพราะมีหลวงพ่อมีโรงเรียนที่ท่านสร้าง เป็นโรงเรียนวัดเพื่อเปิดให้โอกาสเด็กยากจนมีโอกาสบวชเรียนโรงเรียนวัด อาตมาและท่านภูวนาถในฐานะเพื่อนร่วมห้อง เรียนจนจบ ม.ปลาย ด้วยกัน เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนมา กว่า 13 ปี แล้ววันนี้หลวงพ่อท่านระลึกถึงจึงมาเยี่ยมถึงวัด ท่านบอกว่าท่านอายุมากแล้ว ระลึกถึงศิษย์เก่าอยากให้กลับไปช่วยโรงเรียน หลวงพ่อเหนื่อยแล้ว จึงนึกถึงศิษย์เก่า ได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์ได้ดีมีการศึกษาจึงมาเยี่ยม มีโอกาสหลวงพ่อบอกให้กลับไปช่วยโรงเรียนเราด้วย แค่หลวงพ่อระลึกถึงแล้วมาหามาเยี่ยมก็รู้สึกยินดีมีความสุขแล้ว

บุญด่วนชวนสะพานบุญ
ในนามสานุศิษย์หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง
สมทบสร้างห้องปฐมพยาบาล
มอบแก่โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
(โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)
ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ถือโอกาสเหตุนี้เองจึงขอเชิญชวนเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงร่วมบุญด่วน ในนามสานุศิษย์หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง ระดมศรัทธาสมทบสร้างห้องปฐมพยาบาล มอบแก่โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง (โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

กองบุญละ ๕๐๐ บาท (วัดบ้านขะยูงขอมอบที่ระลึกพิเศษแก่สะพานบุญและเจ้าภาพทุกคนในซอง) ใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ สร้างห้องปฐมพยาบาล

สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียนกว่า ๒ พันคน

กำหนดถวาย งบประมาณ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จัดพิธีถวาย ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

โดยมี พระราชปริยัตยาทร (ศรีนวล) ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้รับถวาย

สมทบทำบุญได้ที่บัญชี ชื่อ วัดบ้านขะยูง

กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0241500691

ส่งสลิปแจ้งการโอนได้ที่ https://forms.gle/ZDujT4ZWGmwpaNj7A

ติดต่อประสานงานได้โดยตรงที่ พระอาจารย์สมุห์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร. ๐๘๕๐๘๘๙๑๕๐ หรือ คุณอาทิตย์ โปร่งจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานกลางวัดบ้านขะยูง โทร. ๐๖๑๓๙๗๓๔๒๔

กองบุญละ ๕๐๐ บาท
(วัดบ้านขะยูงขอมอบที่ระลึกพิเศษแก่สะพานบุญและเจ้าภาพทุกคนในซอง)
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ สร้างห้องปฐมพยาบาล
สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียนกว่า ๒ พันคน

กำหนดถวาย งบประมาณ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จัดพิธีถวาย ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
โดยมี พระราชปริยัตยาทร (ศรีนวล) ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้รับถวาย

บันทึกพิเศษ พรหมวิหารธรรม

พระสมุห์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฏร์บูรณะ
เลขานุการวัดราษฏร์บูรณะ
นิสิต ป.เอก สาขาวิชาสันติศึกษา มจร.

ภาพการดำเนินล่าสุดของห้องปฐมพยาบาล

Comments

comments