#แชร์พรรษานี้บวชฟรี #เปิดรับสมัครกุลบุตร สมัคร บรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท “หลวงพี่กอบัว รุ่น ๑”

#แชร์พรรษานี้บวชฟรี

#เปิดรับสมัครกุลบุตร สมัคร บรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท “หลวงพี่กอบัว รุ่น ๑” 

เพื่อศึกษาไตรสิกขา ๑ ไตรมาส เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

มอบตัววันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาอุปสมบท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
พระอาจารย์สมุห์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.๐๘๕๐๘๘๙๑๕๐

#รับจำกัดเพียง ๑๐ รูปเท่านั้น 
#สมัครด่วน

จัดโดย วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ใครอยากส่งลูกหลานบวชในโครงการ บวชเรียน บวชศึกษา ปฏิบัติ ภาวนา มีกิจกรรมมากมายเพื่อเสริมสร้างสติปัญญา พัฒนาชีวิตและจิตใจแก่ลูกหลานเยาวชน

รีบสมัครได้เลยติดต่อพระอาจารย์โดยตรงนะครับ

Comments

comments