กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
รายละเอียดเปิดจองทำบุญกฐินทาน กฐินกาลวัดบ้านขะยูง ประจำปี ๒๕๖๑

กฐินทานวัดบ้านขะยูงในปีนี้กำหนดการทอดถวายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขณะนี้ทางวัดกำลังเปิดจอ…

Read More

กฐินทานวัดบ้านขะยูง : ทอดถวายวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กฐินทานวัดบ้านขะยูงในปีนี้กำหนดการทอดถวายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขณะนี้ทางวัดกำลังเปิดจอ…

Read More

พร้อมรับที่ระลึกหลวงปู่สรวง: เริ่มเปิดจองกองบุญกฐินทานหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญเหล่าสะพานบุญวัดบ้านขะยูงทุกท่านร่วมจองกองบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูง พร้อมรับที่ระลึกหลว…

Read More

ที่มาของ 1 แชร์ เท่ากับ 1 บาท ถวายวัดจริงเพื่อสร้างห้องน้ำวัดบ้านขะยูง แชร์ได้ไม่จำกัด เกิน 250,000 แชร์ก็ได้

ที่มาของการกด 1 แชร์ = 1 บาท ของเพจ หลวงปู่สรวง เนื่องจากห้องน้ำวัดบ้านขะยูงได้ทรุดโทรมและ…

Read More

แจ้งสะพานบุญวัดบ้านขะยูงทุกท่าน

แจ้งสะพานบุญทุกท่าน ผู้ร่วมสร้างวัดบ้านขะยูงด้วยศรัทธามีหลวงปู่สรวงเป็นแกนหลักยึดคือที่พึ่…

Read More

ขอเชิญสานุศิษย์ทั้งหลายร่วมประพฤติกตัญญุกตเวทีต่อหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ขออนุโมทนาบุญกับสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายที่ร่วมใจกันจองเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อส…

Read More

เริ่มแล้วงานก่อสร้างห้องน้ำ 20 ห้อง อานิสงส์มากสามารถสมทบร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

งานก่อสร้างห้องน้ำ 20 ห้อง สำหรับเตรียมอำนวยความสะดวกงานบุญทอดผ้าป่า 22 กรกฎาคม 2561  ช่วง…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com