ผ้าป่า
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
อุทยานเรียนรู้รูปแบบใหม่: อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง

ปริศนาธรรมที่รอสานุศิษย์หลวงปู่สรวงมาศึกษา มาโยนิโสมนสิการ ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภู…

Read More

สะพานบุญกับการสร้างวัดบ้านขะยูง: วัดหนึ่งในตำนานหลวงปู่สรวง

สะพานบุญ คือ ผู้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของวัดด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ทำหน้าที่นำข่าวสารงานบ…

Read More

เที่ยวชมหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง อิริยาบถ “ต้นกล้ากำมือเดียว”

ใครที่เดินทางแวะมากราบสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา อย่าลืมถือโอกาสแวะกราบขอพรและตา…

Read More

เพราะกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงปู่สรวงสานุศิษย์ทั้งหลายจึงร่วมกันสร้างวัดบ้านขะยูง

เหตุผลสำคัญที่เราต้องร่วมใจกันสร้างวัดบ้านขะยูงวัดหนึ่งที่หลวงปู่สรวงเคยอยู่ ก็เพราะเพื่อก…

Read More

ที่มาและความสำคัญของการริเริ่มสร้าง “อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง” วัดบ้านขะยูง

ที่มาและความสำคัญของการริเริ่มสร้าง “อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง” พระอดิศักดิ์…

Read More

ไขปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน “เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง” ได้ว่าอย่างไร

#ไขปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน   “เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง”   จากที่ได้ตั้ง…

Read More

เปิดกรุภาพอริยวิถีชีวิตหลวงปู่สรวงที่หาดูได้ยาก

ต้องขออนุโมทนากับคุณอติคุณ พัฒนศริชัย ที่ได้ส่งภาพหลวงปู่สรวง ที่ถ่ายด้วยตนเองหาดูได้ยาก ม…

Read More

เผยวิธีการไขปริศนาหลวงปู่สรวงให้เป็นปริศนาธรรม

ถามศิษย์ที่ทันหลวงปู่สรวงแทบจะทุกคน บอกว่า หลวงปู่สรวงท่านสอนแบบปริศนาคนตีความเป็นหวยถูกบ้…

Read More

วัดบ้านขะยูง: อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงเชิงพุทธบูรณาการที่กำลังจะเกิดจากพลังศรัทธาของสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย

#ที่มาและความสำคัญของการพัฒนาวัดบ้านขะยูงเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ปริศนาธรรมหลวงปู่สร…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com