ผ้าป่า
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
อยากได้บุญทั้งวันทั้งคืนต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว

“ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ บ่อน้ำ และให้ที่พักอาศั…

Read More

พรอันล้ำเลิศเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแห่งสันติสุข

  “ขอให้ลูกหลานหลวงปู่สรวงทั้งหลายพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต ประพฤติอ่อนน้อ…

Read More

วันมาฆบูชา : วันแสดงพระคาถาสากลโลก

สานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย ร่วมกัน 1 ไลท์ 1 แชร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา   วันนี้พอมีเวลาไ…

Read More

#ย้ำคำสอนพระพุทธเจ้า หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๗ วันจากเสียงเตือนของ “พระมหากัสสปเถระ”

พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ก่อนอย่างนี้ว่า ความพลัดพราก ความทอดทิ้ง ความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื…

Read More

#แชร์ต่อได้บุญกุศล #วิถีชีวิตแห่งสันติสุข

#แชร์ต่อได้บุญกุศล   หากอยากได้สิ่งใดๆ ที่อยากได้โดยอิงสิ่งเสพคือวัตถุ เมื่อได้สมอยากแล้วเ…

Read More

#ทางของความสุขเริ่มก้าวด้วยความสงบจบก็ด้วยความสงบ

ทุกชีวิตที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้า โดยไม่รู้เลยว่า อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตบ้าง แต่เมื่อยังมี…

Read More

#สื่อสะพานบุญสู่ทานบารมีเพื่อวิหารทานอันประเสริฐของเหล่าสะพานบุญทั้งหลาย

เราทั้งหลายได้แสดงพลังแห่งการให้ทานเพื่อวิหารทาน ในโอกาสแห่งกฐินทานวัดบ้านขะยูง ซึ่งกำหนดท…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com