ผ้าป่า
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
#ย้ำคำสอนพระพุทธเจ้า หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๗ วันจากเสียงเตือนของ “พระมหากัสสปเถระ”

พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ก่อนอย่างนี้ว่า ความพลัดพราก ความทอดทิ้ง ความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื…

Read More

#แชร์ต่อได้บุญกุศล #วิถีชีวิตแห่งสันติสุข

#แชร์ต่อได้บุญกุศล   หากอยากได้สิ่งใดๆ ที่อยากได้โดยอิงสิ่งเสพคือวัตถุ เมื่อได้สมอยากแล้วเ…

Read More

#ทางของความสุขเริ่มก้าวด้วยความสงบจบก็ด้วยความสงบ

ทุกชีวิตที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้า โดยไม่รู้เลยว่า อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตบ้าง แต่เมื่อยังมี…

Read More

#สื่อสะพานบุญสู่ทานบารมีเพื่อวิหารทานอันประเสริฐของเหล่าสะพานบุญทั้งหลาย

เราทั้งหลายได้แสดงพลังแห่งการให้ทานเพื่อวิหารทาน ในโอกาสแห่งกฐินทานวัดบ้านขะยูง ซึ่งกำหนดท…

Read More

#จากวันนั้นถึงวันนี้ วันนั้น คือ วันที่เราร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดบ้านขะยูง

จากพื้นที่เล็กๆ ๑๑ ไร่ ได้ขยายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๕ ไร่ และถมพื้นที่แล้วเสร็จ เหลือเพียงบาง…

Read More

#ศรัทธาเสมอปัญญานำพาเดินหน้าต่อไปอย่าได้หวั่นไหว : หลวงปู่สรวงสอนไว้ว่า “ทำใจให้สบาย”

  ศรัทธาพละ คือ พลังจากศรัทธาที่เกิดจากภายใน ยากนักที่ทำลายลงไปได้อย่างง่าย ๆ ศรัทธาห…

Read More

#มารู้จักวัดบ้านขะยูงกันดีกว่า

ในช่วงนี้ผู้คนทั้งหลายในสายศิษย์หลวงปู่สรวงเริ่มได้รู้จักวัดบ้านขะยูงมากขึ้น บางท่านอาจจะส…

Read More

#เห็นชอบแชร์เลย #กำลังใจสำหรับผู้สร้างบารมีในคราวที่มารมาเยือนด้วยการทำใจให้สบายตามที่หลวงปู่สรวงสอนไว้

#เห็นชอบแชร์เลย #กำลังใจสำหรับผู้สร้างบารมีในคราวที่มารมาเยือนด้วยการทำใจให้สบายตามที่หลวง…

Read More