ผ้าป่า
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
ศรัทธาเกิดความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันงานทั้งหลายจึงสำเร็จได้

ศรัทธาเกิดความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันงานทั้งหลายจึงสำเร็จได้ การดำเนินการพัฒนาวัดบ้านขะยูง…

Read More

ออยเตียนเมียนบาน “ให้ทานรวยได้” ย่อมรวยทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ เมื่อทำหน้าที่เป็นประธานสะพานบุญ

บุญใหญ่ในฐานะได้ทำหน้าที่สำคัญของสะพานบุญ ในงานบุญทุกงานบุญวัดบ้านขะยูงจะพูดถึงสะพานบุญเสม…

Read More

หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ท่านเป็นต้นแบบแห่งความเป็นผู้ให้ที่ไม่มีเงื่อนไข

ผู้ให้ที่ไม่มีเงื่อนไข เป็นไปเพื่อการปรุงแต่งจิตเท่านั้น ย่อมสามารถเข้าถึงพระนิพพานเป็นอาน…

Read More

ต่างจิตต่างใจทำใจแทนกันไม่ได้

ต่างจิตต่างใจทำใจแทนกันไม่ได้ หัวใจของทุกคนๆย่อมรักและหวงแหน ไม่มีใครปรารถนาให้ความทุกข์เก…

Read More

ออยเตียนสรูน ให้ทานแล้วมีความสุข

ออยเตียนสรูน “ให้ทานแล้วมีความสุข” งานกฐินทานก็ผ่านไปได้ด้วยดี ทางวัดบ้านขะยูง…

Read More

บทความวิชาการเกี่ยวกับ “บุญกฐิน” ศึกษาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องบุญกฐินได้ทุกแง่มุม

บุญกฐิน                                     รวบรวมและเรียบเรียงโดย :      พระมหาวรัญญู วรญ…

Read More

พระสงฆ์กรานกฐินส่วนอุบาสกอุบาสิกาทอดกฐิน

#บุญกฐินกาล พระสงฆ์กรานกฐินส่วนอุบาสกอุบาสิกาทอดกฐิน ตำนานกฐินที่จะกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้…

Read More

คำสอนหลวงปู่สรวง เต็อวเวียด เรียะษะเซ็ล ไปวัดรักษาศีล

วันนี้เป็นวันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ หลายๆคนคงมีโอกาสได้ไป ถือศีลอุโบสถในวัดต่างๆ ซึ่…

Read More

กฐินกาล กฐินทาน บุญใหญ่ทำได้เฉพาะกาลมีอานิสงส์มากอย่างไร

ช่วงนี้หลายคนคงได้เป็นเจ้าภาพกฐินของทางวัดต่างๆ วันนี้จึงไปคัดหาเรื่องราวอานิสงส์กฐินมาให้…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com