ผ้าป่า
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
บทความวิชาการเกี่ยวกับ “บุญกฐิน” ศึกษาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องบุญกฐินได้ทุกแง่มุม

บุญกฐิน                                     รวบรวมและเรียบเรียงโดย :      พระมหาวรัญญู วรญ…

Read More

พระสงฆ์กรานกฐินส่วนอุบาสกอุบาสิกาทอดกฐิน

#บุญกฐินกาล พระสงฆ์กรานกฐินส่วนอุบาสกอุบาสิกาทอดกฐิน ตำนานกฐินที่จะกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้…

Read More

คำสอนหลวงปู่สรวง เต็อวเวียด เรียะษะเซ็ล ไปวัดรักษาศีล

วันนี้เป็นวันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ หลายๆคนคงมีโอกาสได้ไป ถือศีลอุโบสถในวัดต่างๆ ซึ่…

Read More

กฐินกาล กฐินทาน บุญใหญ่ทำได้เฉพาะกาลมีอานิสงส์มากอย่างไร

ช่วงนี้หลายคนคงได้เป็นเจ้าภาพกฐินของทางวัดต่างๆ วันนี้จึงไปคัดหาเรื่องราวอานิสงส์กฐินมาให้…

Read More