ผ้าป่า
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
ขอเชิญสานุศิษย์ทั้งหลายร่วมประพฤติกตัญญุกตเวทีต่อหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ขออนุโมทนาบุญกับสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายที่ร่วมใจกันจองเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อส…

Read More

อนุโมทนาบุญด้วยกันกับเจ้าภาพอุปถัมภ์ กำหนดทอดถวาย 27 มกราคม 2561

#สะพานบุญทุกท่าน   ทางวัดขออนุโมทนาบุญกับคุณศักดิ์ศรี สุขสมัคร ที่ปวารณาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com