ผ้าป่า
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
ความสำคัญในการ “ไขรหัสปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน”

หลวงปู่สรวงเป็นพระอริยะสงฆ์ ที่ชาวพุทธกำลังกล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน จนกลายเป็นตำนานที…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com