ผ้าป่า
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
ปริศนาเทวดา : ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร

ปริศนาเทวดา : ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร เทวดาทูลถามว่า บุคคลให้อะไร ชื่อว่าให้กำลัง ให…

Read More

ความสำคัญ ปริศนาของเทวดาที่ทูลถามพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบคำถามของเทวดาเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งทีเดียว

จากนี้ไปขอนำเอาธรรมะที่ปรากฎในคำภีร์พระไตรปิฎกมาให้ทุกท่านได้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิถ…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com