กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
เพียงได้ตัดเล็บถวายหลวงตาสงค์ใจก็สุขแล้ว

มีโอกาสได้ขอโอกาสตัดเล็บมือเล็บเท้าถวายหลวงตาสงค์ ในคราวที่ได้ไปอยู่พักจำวัด ณ วัดบ้านขะยู…

Read More

บันทึก ประวัติหลวงตาสงค์ (สา ปสุโต) เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดขะยูงอีสานใต้

ประวัติหลวงตาสงค์ (สา ปสุโต) เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดขะยูงอีสานใต้ ประวัติ ตำนาน พระอริยสงฆ…

Read More

เป็นบุญที่ได้พบหลวงตาสงค์ครูบาอาจารย์แห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้

คาถานี้หลวงตาสงค์ สอนเป็นคาถาแรก “โอมพลุ พลุ ทะลุปัญญา พุทธคิดมา พาคิดได้ หัตถิยัง ม…

Read More

หลวงปู่สรวงมีความสัมพันธ์กับวัดบ้านขะยูงอย่างไร

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดบ้านขะยูงกับหลวงปู่สรวง ซึ่งหลายๆ คนอาจจะเกิดคำถามว่าวัดบ้านขะยูงสำค…

Read More

หลวงตาสงค์ “เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้”

“เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้” คำว่า “เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวั…

Read More

หลวงตาสงค์ (สา ปสุโต) แห่งวัดบ้านขะยูง ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ประวัติ ตำนาน พระอริยสงฆ์แห่งดินแดนอีสานใต้โดยเฉพาะหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน อาตมาได้นำเสนอ…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com